Välkommen till en föreläsning om Tillväxtkurvor och tillväxt: Varför behövs tillväxtkurvor och hur påverkas tillväxten av otillräcklig nutrition och mag-tarmsjukdom? Tisdag 16 maj kl.14:30-16:15

Tillväxten är en bra och enkel mätare på om barnet följer en normal utvecklingstakt eller inte, och därmed ett av våra bästa verktyg för att värdera om ett barn följer sin genetiska utvecklingsplan. Genom att följa tillväxten för alla barn kan vi fånga upp de barn som på grund av sjukdom eller otillräcklig nutrition, riskerar att utvecklas onormalt och lotsa dessa barn in i barnsjukvården för vidare utredning och behandling.

Att läsa av barns tillväxtkurvor är alltså ett av barnhälsovårdens och barnsjukvårdens viktigaste verktyg men kurvorna kan också vara svåra att tolka. Under denna föreläsning, som är kliniskt inriktad, kommer fokus att ligga på att bedöma tillväxtkurvor utifrån autentiska sjukdomsfall, vad man bör reagera på samt hur tillväxten påverkas av näringsstöd och behandling. Det kommer att ges utrymme för frågor och dialog med föreläsarna fortlöpande under föreläsningen.

Om föreläsarna:
Barndietist Helén Schürer Ördén och överläkare Niklas Nyström arbetar båda vid Barngastrocentrum Uppsala och har tillsammans många års klinisk erfarenhet av hur barns tillväxt påverkas av nutritionsproblem och sjukdomar i mag-tarmkanalen.

 

Ja, tack! Jag vill anmäla mig till webinarium 16 Maj.